Gründerhistorie

Vår gründerhistorie

Sommeren 2020 stiftet vi Liva Kalve og Thea Marlen Herstad –  HER Agency. HER Agency er et resultat av alle sterke kvinner rundt oss, som har inspirert og motivert oss. 

Essensen i HER Agency er den menneskelig relasjonen mellom byrå og kunde. Vi er opptatt av tette samarbeid og sterke relasjoner - og mener dette er en avgjørende faktor for å oppnå gode resultater. Hos oss skal alle kunder føle seg sett, hørt og verdsatt! Når dette er sagt, stiller vi krav til at kundens verdier skal samsvare med våre egne. Når vi startet selskapet var et av våre hovedmål å bruke vår kompetanse for å fremme merkevarer som tilførte markedet noe eget, og var av positiv betydning for samfunnet. Vi skulle til enhver tid kunne stille oss bak produktene og tjenestene vi markedsførte. Den dag i dag, er vi veldig stolt over at alle kundene våre er unike bedrifter, med fantastiske verdier og gode holdninger ❤️

Essensen i vår gründerreiser har vært å jobbe hardt, og samtidig være snille på veien! Vi både tror og mener at alle kan komme dit de ønsker, uten å ha spisse albuer. Vi må heie på hverandre, og ikke minst bygge hverandre opp! Gründertilværelsen, og egentlig arbeidslivet generelt, kan være både krevende og utfordrende til tider - hvordan vi håndterer disse tøffe situasjonen sier mye om hvem vi er og hva vi står for! 

Som unge gründere ønsker vi å gjøre business på en ny måte. Vi er opptatt av ærlighet, rettferdighet og medmenneskelighet. Gjennom tidligere karrieren har vi erfart flere situasjoner hvor dette dessverre ikke har vært tilfellet. Vårt mål er å skape fremtidige arbeidsplasser hvor våre medarbeidere skal løftes, verdsettes og heis opp & frem. Dessverre er det mange som opplever det motsatte i arbeidslivet, og dette er trend vi ikke kan akseptere og ønsker å snu. Vi mener at en trygg og oppmuntrende arbeidsplass med frihet, bygger kreativitet og inspirasjon - som igjen gagner alle de fantastiske kundene våre. 

Vi har alltid vært opptatt av jenters rettigheter og likestilling i arbeidslivet. Mye av vår inspirasjon og motivasjon for HER Agency er hentet fra kvinner i vår nærmeste familie og omgangskrets. Vi er oppvokst omringet av sterke og selvstendige kvinner, som har oppfordret oss til å følge drømmene våre. Vi har vært heldige med de rollemodellene vi har hatt, men ikke alle har slike rollemodeller. Derfor er det viktig for oss å bane veien for unge grüderspirer, og vise at vi jenter klarer å få til akkurat det vi ønsker og drømmer om!